Διαγωνισμός με Α/Α 16/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για το Συντονισμό των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Κατεβάστε εδώ τα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική Φόρμα, έτσι ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης. Ο Οργανισμός δεν δεσμεύεται για τη μη ενημέρωση τυχόν τροποποίησης για όσους υποψηφίους δενυποβάλουν τα στοιχεία τους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ:

Α) Όρος 3.2.1.1

Γίνεται η ακόλουθη αντικατάσταση στο σημείο όπου αναφέρονται οι ώρες παροχής υπηρεσιών του Συντονιστή επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
«Συνολικά, θα παρέχει τις υπηρεσίες του για 20 ώρες τη βδομάδα στα Κ. Πολεμίδια και 5 επιπλέον ώρες στον Αγρό και στην Πάφο (ανά δεκαπενθήμερο)».

Β) Έντυπο 2

Στα στοιχεία του προσφέροντος αντικαθιστάται η λέξη Ταχ. Κιβ. δίπλα από τη Διεύθυνση, με τη λέξη Ταχ. Κώδικας.

Γ) Έντυπο 3

Στα στοιχεία του προσφέροντος αντικαθιστάται η λέξη Ταχ. Κιβ. μετά από τη Διεύθυνση, με τη λέξη Ταχ. Κώδικας.