• ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

    Ο Οργανισμός Νεολαίας προάγει την πρόοδο και ευημερία όλων των νέων ανθρώπων της Κύπρου ανεξαρτήτως θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής καταγωγής. Παράλληλα προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας

3 100 000 +

για το 2017

Χρηματοδότηση δράσεων που αναπτύσσουν οι νέοι

16 000 +

για το 2017

Συμμετοχή νέων σε προγράμματα και δράσεις

10

νέα προγράμματα το 2017