Κενές Θέσεις στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Λειτουργού Νεολαίας (Κλ. Α8-10-11) και ενός (1) Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7(ii)). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες ως εξής:

Θέση Λειτουργού Νεολαίας:

Για τα καθήκοντα της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα πατήστε ΕΔΩ.

Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού:

Για τα καθήκοντα της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα πατήστε ΕΔΩ.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με ελληνικούς χαρακτήρες και με μικρά γράμματα.

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων έχει λήξει. Οι αιτητές θα ενημερωθούν γραπτώς για τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων σύντομα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στα πλαίσια των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το προσωπικό του Οργανισμού Νεολαίας αυτή την περίοδο εργάζεται εξ αποστάσεως με τηλεργασία. Συνεπώς, όσοι ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν να υποβάλουν ερωτήματα/διευκρινίσεις για το θέμα της πλήρωσης των 2 πιο πάνω θέσεων, μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στο [email protected].

 

Διαγωνισμός Α/Α 08/2020 για αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό (Α/Α 08/2020) για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, για την παροχή υπηρεσιών και διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα  Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ως ακολούθως: Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ», Β: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και Γ: Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.  Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

Τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων προσφέρουν υπηρεσίες και  υλοποιούν παρεμβάσεις  ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης με τελικό σκοπό την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των νέων.

Στόχος των Προγραμμάτων είναι η ενδυνάμωση των νέων και η ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες επιτρέπουν στο άτομο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και προκλήσεις της καθημερινότητας (πχ διαχείριση συναισθημάτων, επικοινωνιακές δεξιότητες, εξαρτήσεις και εξαρτητικές συμπεριφορές, επίλυση προβλημάτων, εκφοβισμός, διαφορετικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα κοκ).

 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

 

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε οδηγίες του πώς μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα του Διαγωνισμού από το ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ. 

 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Α/Α 8/2018 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για λειτουργία υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το Διαγωνισμό Α/Α 7/2018 για αγορά υπηρεσιών από Συμβούλους για λειτουργία υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας έχουν δημιουργηθεί τα Μητρώα Υποψηφίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση Α/Α 13/2018, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2018.

 

ΙΣΟΨΗΦΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Νοείται ότι για τις περιπτώσεις ισοψηφίας υποψηφίων, οι οποίοι συνδιεκδικούν μία θέση, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή κλήρωση στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν για να την παρακολουθήσουν. Η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με το Άρθρο 11 των Όρων Προκήρυξης έχουν δικαίωμα τριών (3) εργάσιμων ημερών να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς τον Οργανισμό ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η Τρίτη, 19/06/2018 και ώρα 15.00.

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις πρέπει:

  • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
  • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
  • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για τα Μητρώα των υποψηφίων πατήστε εδώ

Για τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, πατήστε εδώ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α 14/2018 «Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 14/2018 με ανοικτή διαδικασία με τίτλο  «Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (e-procurement) ή πατώντας ΕΔΩ.

Διαγωνισμός Α/Α 07/2018 «Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 07/2018 με ανοικτή διαδικασία με τίτλο  «Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (e-procurement) ή πατώντας ΕΔΩ.

Διαγωνισμός Α/Α 8/2018 «Αγορά Υπηρεσιών απο Σύμβουλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 08/2018 με ανοικτή διαδικασία με τίτλο  «Αγορά Υπηρεσιών για λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας».

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 14η Μαΐου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (e-procurement) ή πατώντας ΕΔΩ.

Τελική κατάταξη υποψηφίων για το Διαγωνισμό 03/2018: αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Το ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του α/α 08/2018, ημερομηνίας 19/04/2018 αποφάσισε την επικύρωση των τελικών μητρώων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την διαδικασία ενστάσεων και μετά την κλήρωση (για τις θέσεις όπου παρατηρήθηκε ισοβαθμία).

 Α. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
16/36 850247 73/100
13/36 1031299 53/100
23/36 842765 45/100
06/36 851507 42/100
21/36 824613 41/100
24/36 991378 41/100

Θα υπογραφεί Σύμβαση με τους 4 πρώτους υποψηφίους.

 

Β. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
09/36 858181 65/100
26/36 834805 64/100
08/36 883014 61/100
22/36 967102 57/100
24/36 991378 56/100
15/36 848518 51/100
13/36 1031299 49/100
02/36 886198 58/100

Θα υπογραφεί Σύμβαση με τους 4 πρώτους υποψήφιους.

Γ. Μητρώο για το Πρόγραμμα Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
02/36 886198 56/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
13/36 1031299 47/100
05/36 874095 47/100
09/36 858181 44/100
28/36 1023504 44/100
27/36 1053627 40/100
08/36 1014898 39/100
34/35 1054513 35/100

Θα υπογραφεί σύμβαση με τους 2 πρώτους υποψήφιους.

Δ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού  – Πάφου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
04/36 824730 85/100
18/36 871862 57/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
13/36 1031299 47/100
20/36 991625 39/100
06/36 851507 26/100

Θα υπογραφεί σύμβαση με τους 2 πρώτους υποψήφιους.

 

 

Κατάταξη υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 03/2018 για τα προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του με Α/Α 07/2018 ημερομηνίας 29/03/2018 αποφάσισε την επικύρωση των Μητρώων για τα προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, όπως διαμορφώθηκαν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Α. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
16/36 850247 73/100
13/36 1031299 53/100
23/36 842765 45/100
06/36 851507 42/100
21/36 824613 41/100
24/36 991378 41/100

 

Β. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
09/36 858181 65/100
26/36 834805 64/100
08/36 1014898 61/100
02/36 886198 58/100
22/36 967102 57/100
24/36 991378 56/100
15/36 848518 51/100
13/36 1031299 49/100

 

Γ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ

σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
02/36 886198 56/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
05/36 874095 47/100
13/36 1031299 47/100
09/36 858181 44/100
28/36 1023504 44/100
27/36 1053627 40/100
08/36 1014898 39/100
34/36 1054513 35/100

 

Δ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ

σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού-Πάφου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
04/36 824730 85/100
18/36 871862 57/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
13/36 1031299 47/100
20/36 991625 39/100
06/36 851507 26/100

 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω Μητρώα δεν είναι τα τελικά.  Τα τελικά Μητρώα θα δημοσιευτούν μετά τη λήξη της διαδικασίας ενστάσεων. Ενστάσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι και την Τετάρτη 04/04/2018 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Η διαδικασία των ενστάσεων περιγράφεται στους όρους του Διαγωνισμού Α/Α 03/2018 – Αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων.

Διαγωνισμός Α/Α 03/2018 για Αγορά Υπηρεσιών για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 03/2018 με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την κατάταξή σε Μητρώα. Τίτλος του Διαγωνισμού είναι  «Αγορά  Υπηρεσιώνγια τη Διεκπεραίωση Δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής  Ενδυνάμωσης Νέων.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 12:00 (μεσημέρι). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο κιβώτιο προσφορών του ΟΝΕΚ (Λεωφόρος Αθαλάσσας 104). Πληροφορίες: 25443078

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα πατώντας εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 32/2017 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για λειτουργία του Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 32/2017 με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας. Τίτλος του Διαγωνισμού είναι Τίτλο «Μίσθωση Υπηρεσιών για λειτουργία του Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα».

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού Πατήστε ΕΔΩ.