Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζεται για τριετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο, και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε Μέλη.
Τα πέντε μέλη είναι εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται κατευθείαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο σύνδεσμος ανάμεσα στον Οργανισμό Νεολαίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Πρόεδρος

Πρόδρομος Αλαμπρίτης

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνα Καραγιάννη

Μέλη

Ανδρέας Σιέγγας
Χρυσόστομος Παναγή
Κωνσταντίνος Χατζηζαχαρίας
Αντρέας Ελευθερίου
Μιχάλης Hλιοδώρου