Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζεται για τριετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο, και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε Μέλη.
Τα πέντε μέλη είναι εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται κατευθείαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο σύνδεσμος ανάμεσα στον Οργανισμό Νεολαίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Πρόεδρος

Kλεάνθης Κουτσόφτας

Αντιπρόεδρος

Χρυσοβαλαντία Πολυκάρπου

Μέλη

Μιχάλης Hλιοδώρου

Μιχάλης Κατσούρης

Χρυσόστομος Παναγή

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Κωνσταντίνος Χατζηζαχαρίας