Διαγωνισμός Α/Α 03/2016 για την αγορά υπηρεσιών για τις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λάρνακα και στο Παραλίμνι

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτικούς (Δημοτικής, Ειδικής, Προδημοτικής Εκπαίδευσης) για παροχή υπηρεσιών στις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα και στο Παραλίμνι. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η σειρά κατάταξης σε μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα παρόντα Έγγραφα. (πατήστε εδώ)