Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, μέσα από τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα διάφορα προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις του ΟΝΕΚ.

Ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για θέματα νεολαίας, έχουμε θέσει ως αποστολή μας να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους νέους και τις νέες να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα και ποιοτικές υπηρεσίες, σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιούμε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πληροφόρηση και ευκαιρίες συμμετοχής.

Ως σύμβουλος του Κράτους για θέματα νεολαίας και συντονιστής της Εθνικής Στρατηγικής για τη νεολαία, ο ΟΝΕΚ διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία. Υποβάλλουμε προτάσεις πολιτικής προς το κράτος για την ενδυνάμωση των νέων, διεξάγουμε εξειδικευμένες έρευνες για τον εντοπισμό των αναγκών των νέων και διοργανώνουμε διαβουλεύσεις και ανοικτές συζητήσεις με τη νεολαία, προκειμένου να αφουγκραστούμε τις έγνοιες και τις ανησυχίες τους.

Σε μια εποχή – η οποία ομολογουμένως είναι γεμάτη προκλήσεις για τη νεολαία μας-  εστιάζουμε στη δημιουργία ευκαιριών, επενδύουμε στη δυναμική της νέας γενιάς και δηλώνουμε την ετοιμότητά μας για συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα νεολαίας, με γνώμονα την ευημερία και την πρόοδο όλων των νέων ανεξαιρέτως, σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Κλεάνθης Κουτσόφτας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου