Πρωτοβουλίες Νέων

Το Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από νέους και οργανωμένα σύνολα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Υποδράση 6.2 (Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια, σε Διεθνή Φόρουμ και εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς διαγωνισμούς). Όλες οι δραστηριότητες, καθώς επίσης οι Κανόνες και οι Προϋποθέσεις για τη λήψη επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος, προσδιορίζονται στον πιο κάτω Οδηγό Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση της χρήσης της μεθόδου της άτυπης, μη τυπικής μάθησης, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους ισχύουν 3 προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Πάτησε ΕΔΩ για να υποβάλεις ηλεκτρονικά την αίτηση σου για επιχορήγηση.

Στο πιο κάτω βίντεο μπορείς να δεις πως μπορείς να αξιοποιήσεις το λογισμικό υποβολής αίτησης.

protovoulies@onek.org.cy

 

Για σκοπούς έγκαιρης παραλαβής επιπρόσθετων εντύπων ή στοιχείων που τυχόν σας ζητηθούν από την Υπηρεσία του Προγράμματος, παρακαλείστε όπως αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

22 402615, 22 402617, 25 443079