Πολύκεντρα

Τα Πολύκεντρα του ΟΝΕΚ αποτελούν τη φυσική παρουσία του Οργανισμού Νεολαίας σε όλες τις επαρχίες.

Παρέχουν πληροφόρηση για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα  προγράμματα και οι υπηρεσίες του ΟΝΕΚ, δυνατότητες αξιοποίησης των ευρωπαικών προγραμμάτων, ευκαιρίες εθελοντισμού και κατάρτισης κ.α.

Στα Πολύκεντρα προσφέρονται επίσης τα εργαστήρια του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης του ΟΝΕΚ “The STEAMers”  και οι υπηρεσίες των συμβούλων της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας.

Επιπρόσθετα διοργανώνονται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια.