Νεανική Επιχειρηματικότητα

Ο Οργανισμός στηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας”, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης), ως ο φορέας υλοποίησης του Σχεδίου.

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους και νέες, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες, οι οποίοι:

  • ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 20ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 40ο ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
  • ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΜΙΣΘΩΤΟΙ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
  • ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΣΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

Ο ΟNEK στα πλαίσια του προγράμματος, έχει την ευθύνη για τα εξής:

  • ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ.
  • ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
  • ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ.
  • ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Ο ONEK διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια σε όλες τις πόλεις και παρέχει στους ενδιαφερόμενους ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα και την προετοιμασία των νέων για την υποβολή επιχειρηματικού πλάνου και της Αίτησης στα πλαίσια του Προγράμματος.

 

Δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια της Νεανικής και της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

 

Τελευταία ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 2α Απριλίου 2018.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

22402615

aloizou@onek.org.cy

 

Άννα Λοΐζου
Αρμόδια Λειτουργός Νεολαίας