Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ο Οργανισμός στηρίζει ενεργά το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης), ως ο φορέας υλοποίησης του Σχεδίου.

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021 – 2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους..

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν:

  • Νέοι ηλικίας 18 – 29. Η ένταση της χορηγίας τους ανέρχεται στο 70%
  • Άνδρες ηλικίας 30 – 50 και γυναίκες ηλικίας 30 – 55. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60%
  • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης

Ο ΟNEK έχει την ευθύνη για την προβολή και την προώθηση του Σχεδίου και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους.

Η παρουσίαση του Σχεδίου βρίσκεται ΕΔΩ.

Ο ONEK παρέχει στους ενδιαφερόμενους ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την πληροφόρηση για το Σχέδιο και την προετοιμασία των νέων για την υποβολή της Αίτησης.

 

Τελευταία ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 30η Δεκεμβρίου 2021.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge

22402615

aloizou@onek.org.cy

 

Άννα Λοΐζου
Αρμόδια Λειτουργός Νεολαίας