Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας

Ο Οργανισμός Νεολαίας, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για σωστή καθοδήγηση των νέων στη διαδικασία επιλογής της επαγγελματικής τους κατεύθυνσης, αλλά και στην ανάγκη για μετέπειτα καθοδήγηση των νέων επαγγελματιών, έχει αναπτύξει την Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο, μέσα από τους τέσσερις πυλώνες δράσης του, προσφέρει στους νέους διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών αναγκών, καθοδήγηση και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη.

Οι 4 πυλώνες δράσης της Υπηρεσίας είναι:

  • Εξατομικευμένη καθοδήγηση από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας. Ο κάθε νέος μπορεί να διευθετήσει προσωπικό ραντεβού με έναν εκ των συμβούλων μας έτσι ώστε να λάβει εξατομικευμένη συμβουλευτική. Τα ραντεβού πραγματοποιούνται σε όλα τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε όλες τις επαρχίες.
  • Παροχή τεστ δεξιοτήτων: Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει τους νέους στην αυτογνωσία και να τους καθοδηγήσει στην πιο κατάλληλη επιλογή κλάδου σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης. Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου μπορούν να κάνουν δωρεάν το τεστ και στη συνέχεια να γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων του από τους συμβούλους μας.
  • Διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης και καλλιέργειας «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) για νέους που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και για νέους που ήδη εργάζονται. Τα εργαστήρια υλοποιούνται παγκύπρια στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας. Τα εργαστήρια εστιάζουν μεν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πλοήγησης στην αγορά εργασίας (ετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη για δουλειά, καλές πρακτικές αναζήτησης εργασίας) και ταυτόχρονα παρέχουν την ευκαιρία στους νέους επαγγελματίες να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη (νέοι τρόποι αντίληψης της σταδιοδρομίας, αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία, ικανότητες και δεξιότητες του επαγγελματία του 21ου αιώνα, κ.ά.).
  • Διοργάνωση Career Academies. Κατά τα διήμερα ή τριήμερα Career Academies που διοργανώνει ο Οργανισμός Νεολαίας δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν με εντατικούς ρυθμούς ενημερωτικές διαλέξεις και να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια από κορυφαίους στο είδος τους εισηγητές για θέματα όπως η επιλογή καριέρας, η αναζήτηση εργασίας, η ανέλιξη ενός νέου επαγγελματία καθώς και πιο εξειδικευμένα θέματα όπως χρηματοδοτικά προγράμματα, ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται inspirational speeches από νέους επαγγελματίες, παρουσιάζονται καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της καινοτομίας, κ.ά.

8000 27 57

 

(δωρεάν κλήση)

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω και για διευθέτηση ραντεβού με τους συμβούλους μας.