Χώρος Φεστιβάλ & Εξοπλισμός

Χώρος Φεστιβάλ – Τάφρος Πύλη Αμμοχώστου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου υπέγραψε Συμφωνία με το Δήμο Λευκωσίας για την παραχώρηση του χώρου στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων.  Έχουμε εγκαταστήσει την αναγκαία υποδομή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, στο χώρο, ούτως ώστε να μπορούν να διοργανώνονται φεστιβάλ και άλλου είδους δραστηριότητες πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου.  Η παραχώρηση του χώρου γίνεται από το Δήμο Λευκωσίας και δίδεται προτεραιότητα στα οργανωμένα σύνολα και άτυπες ομάδες νέων, σε σχέση με άλλους φορείς.

Εξοπλισμός ΟΝΕΚ

Ο ΟΝΕΚ διαθέτει εξοπλισμό, όπως καρέκλες, τραπέζια, περίφραξη, κινητές τουαλέτες κ.α.σ., ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ από οργανωμένα σύνολα και άτυπες ομάδες νέων ( π.χ. Οργανώσεις Νεολαίας, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Κέντρα Νεότητας, νέους ηλικίας 18 – 35 χρόνων και φορείς που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες)κατόπιν υποβολής αίτησης στον ΟΝΕΚ

Ο εξοπλισμός μας παραχωρείται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με εξαίρεση την περίοδο αιχμής Ιουνίου – Οκτωβρίου. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων, θα δίδεται προτεραιότητα στις Οργανώσεις Νεολαίας του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας και στα Κέντρα Νεότητας.

Ο Οργανισμός για την περίοδο αιχμής Ιουνίου – Οκτωβρίου, δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 5 Μαΐου εκάστου έτους, ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, αν η εν λόγω ημερομηνία είναι αργίαΟι εν λόγω αιτήσεις εξετάζονται συνολικά με σκοπό την ικανοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων αιτήσεων. Τελική απόφαση επί του θέματος λαμβάνεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή. Διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις και μετά από την προαναφερθείσα ημερομηνία και ο εξοπλισμός για τις αιτήσεις αυτές, θα παραχωρείται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής αιτήματος, νοουμένου ότι είναι διαθέσιμος.

Για αιτητές που δεν εμπίπτουν σε όσους αναφέρονται πιο πάνω, ο εξοπλισμός θα παραχωρείται με χρέωση €2,00 ανά τεμάχιο.

Οι αναλυτικοί όροι παραχώρησης βρίσκονται στο έντυπο υποβολής αίτησης.