Διαγωνισμός με Α/Α 07/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Πληροφορούνται οι υποψήφιοι Προσφοροδότες όπως την ίδια στιγμή θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους εδώ ούτως ώστε ο Οργανισμός σε περίπτωση που θα χρειαστεί να προβεί σε οποιεσδήποτε διορθώσεις/διευκρινίσεις ή και προσθήκες επί των Εγγράφων, να τις κοινοποιεί με Διορθωτικά Σημειώματα προς ΟΛΟΥΣ τους ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν μη ενημέρωσή τους.