Διαγωνισμός Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Ανάρτηση Τελικών Αποτελεσμάτων μετά από τη Διεξαγωγή Κλήρωσης

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι μετά από τη διεξαγωγή κλήρωσης μεταξύ υποψηφίων που η βαθμολογία τους ισοψηφεί, η οποία διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσίας, καταρτίστηκαν τα αναθεωρημένα και τελικά Μητρώα Υποψηφίων.

Για τα Μητρώα των Υποψηφίων, πατήστε πιο κάτω ανάλογα με την επαρχία που σας ενδιαφέρει:

Τελική Κατάταξη υποψηφίων Πολυκέντρου ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τελική Κατάταξη υποψηφίων Πολυκέντρου ΛΕΜΕΣΟΥ

Τελική Κατάταξη υποψηφίων Πολυκέντρου ΠΑΦΟΥ

Διαγωνισμός Α/Α 25/2017 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Επαρχίας Αμμοχώστου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/10/2017 και ώρα 12:00. Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Ανάρτηση Τελικών Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι μετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους για τα Μητρώα Υποψηφίων που ανακοινώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2017, καταρτίστηκαν τα αναθεωρημένα και τελικά Μητρώα Υποψηφίων.

Τα προαναφερθέντα Μητρώα εγκρίθηκαν από  το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του  Α/Α 22/2017, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Για τα Μητρώα των Υποψηφίων, πατήστε πιο κάτω στην πόλη που σας ενδιαφέρει.

Λευκωσία

Λεμεσός

Πάφος

Για τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 20/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Τελικών Απολογισμών Σχεδίων του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ως η Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Τελικών Απολογισμών Σχεδίων του προγράμματος. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 22/09/2017 και ώρα 12:00. Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε  εδώ.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό Α/Α 21/2017, για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας, έχουν δημιουργηθεί τα Μητρώα Υποψηφίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Α/Α 21/2017, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2017.

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Άρθρο 13 των όρων προκήρυξης, έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς τον Οργανισμό ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους.

 

Για τα Μητρώα των Υποψηφίων, πατήστε εδώ..

 

Για τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, πατήστε εδώ.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 06/2017: Κατάταξη Υποψηφίων για Αγορά Υπηρεσιών απο Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τα Προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου: Γραμμή 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας, μετά τη λήξη της περιόδου ενστάσεων, δημοσιεύει το τελικό Μητρώο Υποψηφίων όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις διαδικασίες του Διαγωνισμού 06/2017. Το Μητρώο έχει ισχύ μέχρι τον Φεβρουάριο 2018.

 

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

α/α προσφοράς ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Βαθμολογία
09/14 883014 56
08/14 824613 40
05/14 842765 23,5
11/14 851507 23

 

 

 

Διαγωνισμός Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα «Πολύκεντρα Νεολαίας»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Πολύκεντρα Νεολαίας» με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 11/08/2017.

Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός με Α/Α 06/2017: Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τα προγράμματα Γραμμή 1410 και Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προκηρύσσει την έναρξη διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπερίληψης σε Μητρώο Επαγγελματιών για επιλογή αναδόχων Ψυχολόγων για προσφορά υπηρεσιών στη ΓΡΑΜΜΗ 1410 και στο Πρόγραμμα Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 12:00 (μεσημέρι).

Για τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός με Α/Α 19/2017 για την παροχή υπηρεσιών χειριστή του προγράμματος Eurodesk στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών για Χειριστή του προγράμματος EURODESK. Η προθεσμία για υποβολή προσφορών λήγει στις 28/07/17 και ώρα 12:00.

Για τους Όρους του Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 17/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών για Χειριστή του προγράμματος EURODESK

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών για Χειριστή του προγράμματος EURODESK. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 16/06/2017 και ώρα 12:00. Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.