Εξεταστέα ύλη για εξέταση Ειδικού Θέματος για την πλήρωση της κενής θέσης Λειτουργού Νεολαίας στο Οργανισμό Νεολαίας

Posted by: netinfo
Category: Κενές Θέσεις, Νέα/Ανακοινώσεις, Προσλήψεις

Δείτε πιο κάτω την εξεταστέα ύλη για την εξέταση του Ειδικού Θέματος για την πλήρωση της κενής θέσης Λειτουργού Νεολαίας στον Οργανισμό Νεολαίαας: