Γραπτές εξετάσεις για την Πλήρωση Κενών Θέσεων στον Οργανισμό Νεολαίας

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Κενές Θέσεις, Νέα/Ανακοινώσεις, Προσλήψεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων, θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

  • Πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Νεολαίας στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (Κλ. Α8-10-11), η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου 2020 (Προκήρυξη Αρ. 1072)

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Hall A, Hall B, Περίπτερο 3 και Περίπτερο 6, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

  • Πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (Κλ. Α2-5-7(ii)), η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου 2020 (Προκήρυξη Αρ. 1073)

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Κυριακή  23 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Hall A, Hall B, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είσοδος),  2415 Έγκωμη, Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι και για τις δύο θέσεις θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 60 λεπτά τουλάχιστον πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης. Σε όλους τους υποψήφιους έχουν αποσταλεί σχετικές επιστολές.

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο [email protected] και στα τηλέφωνα 22402619 και 22402618.