Διαγωνισμός A/A 13/2016 για την αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2016

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2016.

Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο της περσινής διοργάνωσης.

Διαγωνισμός Α/Α 28/2015 για την επιλογή Στρατηγικού Συνεργάτη Επικοινωνίας και Προβολής του Οργανισμού Νεολαίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αγορά υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής του Οργανισμού. Για να δείτε τους Όρους της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 02/2014 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι ενδιαφερόμενοι λάβουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν το σχετικό Πίνακα.

Διαγωνισμός Α/Α 08/2014 για την Προμήθεια πόσιμου νερού στα Έργα Υποδομής και τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν τις σχετικές Οδηγίες και να συμπληρώσουν το σχετικό Πίνακα.

Διαγωνισμός Α/Α 27/2014 για την ετοιμασία Επιχειρηματικής Ταυτότητας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Διαγωνισμός για την ετοιμασία Επιχειρηματικής Ταυτότητας και την υλοποίηση Διαφημιστικών Εργασιών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.