Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για το πρόγραμμα «The STEAMers» του Οργανισμού Νεολαίας

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «The Steamers» του Οργανισμού Νεολαίας , με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν.

Γενικός στόχος του Διαγωνισμού είναι η συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας του προγράμματος  «The Steamers» με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, των νέων τεχνολογιών (με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική ρομποτική) καθώς και των τεχνών, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η τεχνολογική γνώση αλλά και η σχολική επίδοση που αφορά στην καλύτερη κατανόηση των πρακτικών μαθημάτων χωρίς να παρακάμπτεται η δημιουργικότητα των νέων μας μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης.

Για τα έγγραφα του Διαγωνισμού πατήστε ΕΔΩ.