Διαγωνισμός Α/Α 12/2020 για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση καταρτίσεων στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Δράσεων Δικτύωσης του Προγράμματος “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση συναντήσεων/καταρτίσεων στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Δράσεων Δικτύωσης του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Το αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η διοργάνωση των μηνιαίων και ετήσιων σεμιναρίων που διοργανώνει η Εθνική Υπηρεσία για τους εθελοντές και τις οργανώσεις που φιλοξενούν / αποστέλλουν εθελοντές, στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Δράσεων Δικτύωσης του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης». Περιλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά μέρη της διοργάνωσης, όπως η εξεύρεση των χώρων, η διαμονή, η διατροφή, ο τεχνικός εξοπλισμός, κοκ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

Για να δείτε οδηγίες του πώς μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα του Διαγωνισμού από το ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώταως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.