Διαγωνισμός Α/Α 03/21 για την αγορά υπηρεσιών στη Γραμμή 1410 και στη Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό (Α/Α 21/2020) για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, για την παροχή υπηρεσιών στη Γραμμή 1410 και στη Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.  Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

Τα δύο προγράμματα προσφέρουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής – η ΓΡΑΜΜΗ 1410 προσφέρει ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου ενώ η Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου αξιοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής.

Κύριος στόχος των προγραμμάτων τηλεσυμβουλευτικής είναι η παροχή άμεσης στήριξης και συμβουλευτικής, σε καταστάσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλούντες και τα οποία μπορεί να αφορούν σε ψυχοσυναισθηματικές κρίσεις, δυσκολίες στις σχέσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό, χρήση ουσιών, αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας, συμβουλευτική γονέων και ένα εύρος άλλων θεμάτων και προβληματισμών που άπτονται του ψυχολογικού, κοινωνικού ή συναισθηματικού τομέα.

 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

 

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαγωνισμός Α/Α 23/20 για την αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί Διαγωνισμό (Α/Α 23/2020) για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, για την παροχή υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ»  με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.  Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων.

Η «Μικρή Άρκτος» υλοποιεί προγράμματα και δράσεις κατά κύριο λόγο στον τομέα της Δευτερογενούς (Επιλεκτικής) Πρόληψης και κατά δεύτερο στον τομέα της ψυχοεκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού.  Οι δράσεις της «Μικρής Άρκτου» γίνονται αποκλειστικά σε ομαδικό επίπεδο και περιλαμβάνουν Βιωματικά Εργαστήρια, Διαλέξεις, Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια, Ομάδες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, «παρεμβάσεις στο δρόμο» και παρεμβάσεις σε χώρους νεολαίας ή σε διοργανώσεις που απευθύνονται σε νέους.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

Διαγωνισμός για Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Αγρού

Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Αγρού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου“.

Σημειώνεται ότι, βάσει των Όρων του Διαγωνισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο νομικά πρόσωπα και η ομάδα έργου πρέπει να είναι στελεχωμένη με έναν (1) εμπειρογνώμονα.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαγωνισμός Α/Α 21/20 για την αγορά υπηρεσιών στη Γραμμή 1410 και στη Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό (Α/Α 21/2020) για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, για την παροχή υπηρεσιών στη Γραμμή 1410 και στη Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.  Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων.

Τα δύο προγράμματα προσφέρουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής – η ΓΡΑΜΜΗ 1410 προσφέρει ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου ενώ η Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου αξιοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής.

Κύριος στόχος των προγραμμάτων τηλεσυμβουλευτικής είναι η παροχή άμεσης στήριξης και συμβουλευτικής, σε καταστάσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλούντες και τα οποία μπορεί να αφορούν σε ψυχοσυναισθηματικές κρίσεις, δυσκολίες στις σχέσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό, χρήση ουσιών, αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας, συμβουλευτική γονέων και ένα εύρος άλλων θεμάτων και προβληματισμών που άπτονται του ψυχολογικού, κοινωνικού ή συναισθηματικού τομέα.

 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

 

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Διαγωνισμός για Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Πάφου

Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Πάφου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, βάσει των Όρων του Διαγωνισμού ο Οργανισμός Νεολαίας αναζητεί ένα (1) άτομο.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Αγορά υπηρεσιών Χειριστή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης EURODESK

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για νομικά πρόσωπα με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την αγορά υπηρεσιών Χειριστή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης EURODESK.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 4/12/2020 και ώρα 12:00 μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα Βασικά Στοιχεία, καθώς και τα Έγγραφα του Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (E-procurement), πατώντας εδώ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς, πατώντας εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 16/2020 Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας  στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.

Σημειώνεται ότι, βάσει των Όρων του Διαγωνισμού ο Οργανισμός Νεολαίας αναζητεί οκτώ (08) συμβούλους.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

Ερωτήματα αναφορικά με το Διαγωνισμό θα γίνονται αποδεκτά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι την Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

 

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαγωνισμός για Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Πάφου

Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Πάφου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, βάσει των Όρων του Διαγωνισμού ο Οργανισμός Νεολαίας αναζητεί ένα (1) άτομο.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Διαγωνισμός Α/Α 11/2020 -Αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος Young Cities

Ο Οργανισμός Νεολαίας και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργούν διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος Young Cities.

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε μια ολιστική προσέγγιση που αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τους νέους και τις νέες ώστε να καταστούν φορείς θετικής αλλαγής στην πόλη τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία «νεανικών» πόλεων, μέσα από μια καινοτόμα και άκρως συμμετοχική διαδικασία, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των νέων.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος, θα δοθεί η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τον εαυτό τους και να παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν (Δήμος), επιφέροντας οι ίδιοι θετικές αλλαγές που βελτιώνουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συμπολιτών τους.

Για το πρόγραμμα αυτό, θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία “think and do”. Πρωτίστως, θα πρέπει α. να δημιουργηθεί η πλατφόρμα νέων, οι οποίοι θα κληθούν να προσδιορίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις πόλεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να προτείνουν λύσεις και β. να «πράξουν», υλοποιώντας τις ιδέες τους μέσα από συνέργειες και στενή συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερομένους (“stakeholders”).

Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τρεις Δήμοι συνολικά (Αθηένου, Αγλαντζιά, Δερύνεια). Για την επιλογή των νέων που θα απαρτίσουν την ομάδα think tank από κάθε Δήμο, προτείνεται όπως αξιοποιηθούν υφιστάμενες δομές, όπως για παράδειγμα τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Σε κάθε ομάδα, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 30 νέοι.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τους όρους του διαγωνισμού θα βρείτε ΕΔΩ.

 

Διαγωνισμός Α/Α 14/2020 για την αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας και για συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου

Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας και συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, βάσει των Όρων του Διαγωνισμού ο Οργανισμός Νεολαίας αναζητεί ένα (1) άτομο.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.