Διαγωνισμός Α/Α 11/2020 -Αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος Young Cities

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργούν διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος Young Cities.

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε μια ολιστική προσέγγιση που αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τους νέους και τις νέες ώστε να καταστούν φορείς θετικής αλλαγής στην πόλη τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία «νεανικών» πόλεων, μέσα από μια καινοτόμα και άκρως συμμετοχική διαδικασία, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των νέων.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος, θα δοθεί η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τον εαυτό τους και να παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν (Δήμος), επιφέροντας οι ίδιοι θετικές αλλαγές που βελτιώνουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συμπολιτών τους.

Για το πρόγραμμα αυτό, θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία “think and do”. Πρωτίστως, θα πρέπει α. να δημιουργηθεί η πλατφόρμα νέων, οι οποίοι θα κληθούν να προσδιορίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις πόλεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να προτείνουν λύσεις και β. να «πράξουν», υλοποιώντας τις ιδέες τους μέσα από συνέργειες και στενή συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερομένους (“stakeholders”).

Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τρεις Δήμοι συνολικά (Αθηένου, Αγλαντζιά, Δερύνεια). Για την επιλογή των νέων που θα απαρτίσουν την ομάδα think tank από κάθε Δήμο, προτείνεται όπως αξιοποιηθούν υφιστάμενες δομές, όπως για παράδειγμα τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Σε κάθε ομάδα, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 30 νέοι.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τους όρους του διαγωνισμού θα βρείτε ΕΔΩ.