Gençlik Girişimleri Projesi

“GENÇ GİRİŞİMLER” Projesi, Alt Eylem 6.2 (Gençlerin yurtdışındaki konferanslara/seminerlere ve diğer faaliyetlere katılımı) kapsamındaki faaliyetler dışında, Kıbrıs’taki gençler ve gençlik kuruluşları tarafından düzenlenen faaliyetleri finanse etmektedir. Finansman almak için tüm faaliyetler, Hüküm ve Koşullar aşağıdaki Program Kılavuzunda açıklanmıştır.

Bu proje, gençleri Kıbrıs’ta kültürel, spor, politik ve sosyal faaliyetlerde aktif rol almaları için teşvik etmektedir. Gönüllülük yoluyla yaygın öğrenmeyi ve aktif vatandaşlığı teşvik etmeyi amaçlar. Yıl içinde 3 başvuru teslim turu vardır.

“Gençlik Girişimleri” Projesi ile ilgili belgeler şunlardır:

protovoulies@onek.org.cy

 

Please send any relevant forms or details to the email address