Τελικό Μητρώο Υποψηφίων για το Διαγωνισμό με Α/Α 7/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για τη Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι οποίες εξετάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 18/2016, ημερομηνίας 26/04/16 και αφού διενεργήθηκε κλήρωση ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους στις 04/05/2016, δημοσιεύεται πιο κάτω το Τελικό Μητρώο των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 07/2016.

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης στους δύο πρώτους ανά Μητρώο (όπου υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων). Στις περιπτώσεις όπου κάποιος υποψήφιος εξασφαλίζει θέση στο μητρώο της πρώτης του επιλογής, εννοείται ότι δεν θα του ανατεθεί σύμβαση για το δεύτερο μητρώο επομένως η ανάθεση θα γίνει στους επόμενους στη σειρά υποψηφίους.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μητρώο Α1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
799350 15 20 50 85
784724 10 20 50 80
776771 10 20 50 80

 

Μητρώο Α2 ΛΕΜΕΣΟΣ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
892734 15 20 50 85

 

Μητρώο Α3 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
799350 15 20 50 85
668519 15 20 50 85
776771 10 20 50 80
784724 10 20 50 80

 

Μητρώο Α4 ΠΑΦΟΣ
α / α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
731165 20 20 50 90
612059 15 20 50 85
892734 15 20 50 85