Τελική κατάταξη υποψηφίων για το Διαγωνισμό 03/2018: αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Posted by: netinfo
Category: Κενές Θέσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Το ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του α/α 08/2018, ημερομηνίας 19/04/2018 αποφάσισε την επικύρωση των τελικών μητρώων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την διαδικασία ενστάσεων και μετά την κλήρωση (για τις θέσεις όπου παρατηρήθηκε ισοβαθμία).

 Α. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
16/36 850247 73/100
13/36 1031299 53/100
23/36 842765 45/100
06/36 851507 42/100
21/36 824613 41/100
24/36 991378 41/100

Θα υπογραφεί Σύμβαση με τους 4 πρώτους υποψηφίους.

 

Β. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
09/36 858181 65/100
26/36 834805 64/100
08/36 883014 61/100
22/36 967102 57/100
24/36 991378 56/100
15/36 848518 51/100
13/36 1031299 49/100
02/36 886198 58/100

Θα υπογραφεί Σύμβαση με τους 4 πρώτους υποψήφιους.

Γ. Μητρώο για το Πρόγραμμα Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
02/36 886198 56/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
13/36 1031299 47/100
05/36 874095 47/100
09/36 858181 44/100
28/36 1023504 44/100
27/36 1053627 40/100
08/36 1014898 39/100
34/35 1054513 35/100

Θα υπογραφεί σύμβαση με τους 2 πρώτους υποψήφιους.

Δ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού  – Πάφου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
04/36 824730 85/100
18/36 871862 57/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
13/36 1031299 47/100
20/36 991625 39/100
06/36 851507 26/100

Θα υπογραφεί σύμβαση με τους 2 πρώτους υποψήφιους.