Τελικά Μητρώα για αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους  για τη Διεκπεραίωση Δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, μετά την λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων για το Διαγωνισμό Α/Α 04/2019 για αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους  για τη Διεκπεραίωση Δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, ανακοινώνει τα Τελικά Μητρώα για κάθε σύμπλεγμα επαρχιών.

Μητρώο Α: Σύμπλεγμα Επαρχιών Λεμεσού – Πάφου

Αριθμός Ταυτότητας Βαθμολογία
963792 53/100

 

Μητρώο Β: Σύμπλεγμα Επαρχιών Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας

Αριθμός Ταυτότητας Βαθμολογία
783100 66/100
1053627 56/100
842765 43/100
824613 38/100