Πρόσκληση για την υποβολή ενδιαφέροντος από νέους για τη συμμετοχή σε Δίκτυο Νέων υπό την Διευθύνουσα Επιτροπή της UNECE

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προσκαλεί νέους και νέες ηλικίας μέχρι και 35 ετών για την υποβολή ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Νέων που θα δημιουργηθεί υπό την αιγίδα της Διευθύνουσας Επιτροπής της UNECE. Η υπό αναφορά Επιτροπή αποτελεί το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων για τις δραστηριότητες σχετικά με τη στρατηγική για την εκπαίδευση, για την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή της UNECE και είναι υπεύθυνη για την παροχή καθοδήγησης και στρατηγικών κατευθύνσεων στα Κράτη Μέλη με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου νέων ώστε να υπάρχει η ενεργός συμμετοχή των νέων για την επίτευξη των στόχων των SDG.

 

Κατά τη14η συνεδρίαση της Διευθύνουσας Επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη (ESD) της UNECE, αφιερώθηκε σημαντικό μέρος του χρόνου στη συζήτηση της συμμετοχής των νέων στην ESD για την επίτευξη της ατζέντας του 2030. Το UNECE ESD συμφώνησε να ιδρύσει ένα σώμα νεολαίας που θα αποτελείται από εθνικούς εκπροσώπους των νέων. Στόχος της εν λόγω ομάδας νεολαίας είναι να υποστηρίξει και να εξορθολογίσει την ένταξη των νέων στο πλαίσιο εφαρμογής μετά το 2019 της στρατηγικής της UNECE για την αειφόρο ανάπτυξη που έχει προγραμματιστεί εώς το 2030.

 

Για την υποβολή του ενδιαφέροντος σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα πιο κάτω:

  1. Γνώση των στόχων της  Αειφόρου Ανάπτυξης της παγκόσμιας ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.
  2. Να υπάρχει γνώση των διεθνών ή περιφερειακών πολιτικών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
  3. Εμπειρία από διεθνείς και περιφερειακές συναντήσεις νέων στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
  4. Ικανότητες συζήτησης, διαπραγματεύσης, επικοινωνίας.
  5. Πολύ καλή γνώση και γραφή σε μια από τις 3 επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσσικά).

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται ΕΔΩ.

Με βάση τα πιο πάνω προσκαλείστε, όσοι ενδιαφέρεστε να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας με την αποστολή ενός σύντομου βιογραφικού (1,5 σελίδα σε Α4) στο οποίο θα περιλαμβάνεται μια σύντομη παράγραφος όπου θα αναφέρει το λόγο για τον οποίο που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εν λόγω Ομάδα.

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι το Σάββατο 21/11/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected]