Διαγωνισμός Α/Α 31/2015 για την αγορά υπηρεσιών για τις Παιγνιοθήκες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Ανάδοχους (Εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής- Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών, Προδημοτικής Εκπαίδευσης)  στο πρόγραμμα «Παιγνιοθήκες» με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα ΕΓΓΡΑΦΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό 31/2015 θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ, έτσι ώστε να μπορεί ο Οργανισμός να επικοινωνήσει μαζί τους, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής επί των Όρων του Διαγωνισμού.