Διαγωνισμός Α/Α 22/2015 για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Πολύκεντρα Νεολαίας»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Πολύκεντρα Νεολαίας» με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό 22/2015 θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο σχετικό ΠΙΝΑΚΑ, έτσι ώστε να μπορεί ο Οργανισμός να επικοινωνήσει μαζί τους, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής επί των Όρων του Διαγωνισμού.