Διαγωνισμός Α/Α 19/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα ΚΕΠΛΗ

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις
  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Οι ανάγκες στην παρούσα φάση αφορούν σε δύο Αναδόχους σε έκαστο Μητρώο.

Το ύψος της αμοιβής για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η Σύμβαση, ανέρχεται στα είκοσι πέντε ευρώ (€25) ανά ώρα, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα λαμβάνει την εν λόγω αμοιβή μόνο για τη διεξαγωγή ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων/εργαστηρίων και για την υλοποίηση παρουσιάσεων/εργαστηρίων.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

2. Εγγραφα Διαγωνισμού 

Για οδηγίες του πως μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Eprocurement), πατήστε εδώ.

 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να εγγραφούν ως Οικονομικοί Φορείς πατώντας εδώ.