Διαγωνισμός Α/Α 03/2018 για Αγορά Υπηρεσιών για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 03/2018 με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την κατάταξή σε Μητρώα. Τίτλος του Διαγωνισμού είναι  «Αγορά  Υπηρεσιώνγια τη Διεκπεραίωση Δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής  Ενδυνάμωσης Νέων.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 12:00 (μεσημέρι). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο κιβώτιο προσφορών του ΟΝΕΚ (Λεωφόρος Αθαλάσσας 104). Πληροφορίες: 25443078

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα πατώντας εδώ.