Υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που θα ισχύουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις που θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2021 και αφορούν δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 Απριλίου και 31 Ιουλίου 2021, μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος   [email protected].

Σημειώστε πως με την άρση των περιοριστικών μέτρων οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν και σε πρωτότυπη μορφή.