Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ για την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2018

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι όλες οι αιτήσεις για την παραχώρηση εξοπλισμού για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2018, θα πρέπει να υποβληθούν μέσω τηλεομοιότυπου (αριθμός φαξ 22402700) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση aachilleos@onek.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 7 Μαΐου 2018.

 Μπορείτε να τους δείτε τους όρους παραχώρησης του εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ και να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο εδώ.