Υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας

To Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει, παρέχουν στο κοινό υποτροφίες στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως εξής:

1.  Δέκα υποτροφίεςύψους μέχρι 50% επί του συνόλου των διδάκτρων (τα οποία ανέρχονται σε €10,250) για παρακολούθηση οποιουδήποτε από τα τρία π           προγράμματα σπουδών ΜΒΑ που προσφέρουμε  (Αγγλικό πλήρους φοίτησης, Αγγλικό μερικής φοίτησης και Ελληνικό μερικής φοίτησης) σε νέους ηλικίας 25 με  35 χρονών, που να είναι κάτοχοι των πιο κάτω προσόντων: (α) αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, με ικανοποιητική επίδοση, (β) εργασιακής εμπειρίας, τουλάχιστο τριών χρόνων, σε οποιοδήποτε επαγγελματικό τομέα και (γ) πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέσα από εξετάσεις IELTS, TOEFL ή GCSE.

2. Δυνατότητα σε νέους, κατόχους πρώτου πτυχίου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, να εγγράφονται και να παρακολουθούν, ως ακροατές, μαθήματα              του  ενδιαφέροντος τους, τα οποία προσφέρονται από το Πρόγραμμα ΜΒΑ στα αγγλικά ή ελληνικά, παραχωρώντας έκπτωση 50% επί των διδάκτρων του              κάθε μαθήματος (τα οποία ανέρχονται σε €550). Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στις μεθόδους αξιολόγησης του μαθήματος και                      επιτύχει σε αυτές, θα μπορεί να απαλλαγεί από το εν λόγω μάθημα, εάν αποφασίσει μελλοντικά να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΜΒΑ σε κανονική βάση.

3. Δυνατότητα σε πτυχιούχους νέους να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν διαλέξεις που διοργανώνονται από το Πρόγραμμα ΜΒΑ από διακεκριμένους             ακαδημαϊκούς ομιλητές που προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου, παραχωρώνταςέκπτωση 50% επί  του τέλους συμμετοχής.  Οι διαλέξεις θα                     διοργανώνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και θα αναφέρονται σε θέματα αιχμής που αφορούν στη διοίκηση επιχειρήσεων, όπως μάρκετινγκ,                         χρηματοοικονομικά, επιχειρησιακή διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση πληροφορικών συστημάτων, κοκ.

Οι πιο πάνω πυλώνες συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου θα βοηθήσουν τα μέγιστα τους Κύπριους νέους να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη, ευημερία, και εκσυγχρονισμό του τόπου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους εδώ.