Xρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Παρέμβασης «PIN #prevention and #intervention»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και ηΕθνική Αρχή Στοιχημάτων παρουσιάζουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης «PIN #prevention and #intervention». Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση Σχεδίων τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης καθώς και της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, μέσω της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ίδιων των νέων, καθώς και την ενίσχυση της μάθησης και στήριξης από συνομήλικους. Τα Σχέδια αυτά αφορούν επιχορηγήσεις ιδεών, δραστηριοτήτων, εργαλείων και οποιονδήποτε άλλων μέσων για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος και περιγράφονται στις τρεις πιο κάτω δράσεις.

Δράσεις και επιμέρους στόχοι για νέους 18-35 ετών

  1. Σχέδια ενημέρωσης, εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης

Στόχος: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων (18-35 ετών), με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, αναφορικά με τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης απέναντι στη στοιχηματική δραστηριότητα/τυχερά παιχνίδια ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν και τα μέτρα/τρόπους αυτοπροστασίας.

Μεθοδολογία: διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, ομάδες συζήτησης, εκδηλώσεις με πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έκδοση/παραγωγή ενημερωτικού υλικού κ.ά.

  1. Σχέδια ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων

Στόχος: Η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ζωής (όπως ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ενίσχυση δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων, ενίσχυση αυτοεκτίμησης κτλ.), για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που αποτρέπουν τους νέους να αναπτύξουν προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη στοιχηματική δραστηριότητα.

Μεθοδολογία: ομάδες ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, διαχείρισης συγκεκριμένων καταστάσεων, συμβουλευτικής γονέων, δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού κ.ά.

  1. Σχέδια κατασκευής εργαλείων παρέμβασης και πρόληψης

Στόχος: Η χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή και εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων και τεχνολογικών εφαρμογών πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης αναφορικά με τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης από μέρους των νέων απέναντι στη στοιχηματική δραστηριότητα αλλά και τη προβληματική ενασχόληση των νέων με τον στοιχηματισμό.

Μεθοδολογία: Τα εργαλεία και προγράμματα θα πρέπει να είναι διαδραστικά, καινοτόμα και πρωτοπόρα για τα κυπριακά δεδομένα.

 

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος προέρχεται από την εισφορά που λαμβάνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα PIN ανέρχεται στις €150.000. Το ποσοστό επιχορήγησης που θα διατίθεται για την κάθε Κατηγορία, θα αποφασίζεται από τους δύο Εταίρους.

Τα Σχέδια θα υλοποιηθούν την χρονική περίοδο από 1 Απριλίου 2018 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής

  1. Νέος/α μέχρι 35 ετών: Άτομο που κατά τη στιγμή λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ΚΑΙ δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.
  2. Άτυπη Ομάδα Νέων: Ομάδα φυσικών προσώπων αποτελούμενη από 4 τουλάχιστον άτομα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία Νέος/α όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η ομάδα συγκροτείται ειδικά για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. Τα άτομα αυτά πρέπει να προέρχονται από τους τομείς εκείνους που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν σχέδια / προγράμματα / δραστηριότητες που θα έχουν Σκοπό και Στόχο.
  3. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Φορείς με κύρια καταστατική δραστηριότητα την παροχή δράσεων και υπηρεσιών που ανήκουν στους τομείς της πρόληψης ή και θεραπείας ή/και εκπαίδευσης σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι δράσεις των Μ.Κ.Ο. θα πρέπει να απευθύνονται σε νέους.
  4. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα: Ιδιωτικά & Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Κατάρτισης τα οποία λειτουργούν ως αδειούχοι οργανισμοί παροχής εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης.
  5. Ομάδες επαγγελματιών: ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων οι οποίοι κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους σκοπούς και στόχους του παρόντος προγράμματος. Περιλαμβάνει: Ειδικούς στη Ψυχική Υγεία, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Επιστήμη της Τεχνολογίας και Πληροφορικής, Τεχνολογία Λογισμικού και άλλα συναφή με τους στόχους του Προγράμματος. Χωρίς περιορισμό ηλικίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν υποβάλλονται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Αρχείο της Υπηρεσίας Διαχείρισης στον  Ο.ΝΕ.Κ. που βρίσκεται στον 3ο όροφο, επί της Λεωφόρου Αθαλάσσας 104 κτιρίου.

Τα έντυπα που αφορούν στο Πρόγραμμα PIN είναι: