Βιωματικά Εργαστήρια Ενδυνάμωσης Γονέων

Γονέας! Ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους της σύγχρονης εποχής! Αλήθεια υπάρχουν τέλειοι γονείς;  Υπάρχουν εγχειρίδια (manual) που μπορούν να μας κατευθύνουν στο πως να γίνουμε τέλειοι ή τουλάχιστον αποτελεσματικότεροι γονείς;

Η αλήθεια είναι πως τέλειοι γονείς δεν υπάρχουν, εντούτοις ποικίλα πεδία της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, έχουν καταδείξει μια σειρά από βασικές γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους γονείς/κηδεμόνες παιδιών να αναπτύξουν μια σαφώς καλύτερη και θετικότερη σχέση με τα παιδιά τους.

Το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» και το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, παρουσιάζουν μια σειρά από πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις, ειδικά διαμορφωμένες για γονείς παιδιών προεφηβικής ηλικίας (νηπιακής. προδημοτικής, δημοτικής), με σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη Γονεϊκών Δεξιοτήτων.

Πρόγραμμα:

25/06/2019– Συνάντηση 1η: Αναλύοντας και Κατανοώντας την δυσπροσάρμοστη / εναντιωματική συμπεριφορά των παιδιών. Εφαρμογή Αποτελεσματικών Κανόνων και Οδηγιών.

02/07/2019 – Συνάντηση 2η: Μέθοδοι Ενίσχυσης και Επιβράβευσης των σωστών συμπεριφορών του παιδιού μου. Μέθοδοι χειρισμού των δυσπροσαρμόστων / εναντιωματικών συμπεριφορών του παιδιού μου (π.χ. Αγνόηση, Απόσυρση Προνομίων κ.τ.λ).

09/07/2019 – Συνάντηση 3η: Εφαρμογή Δεξιοτήτων Θετικής Αλληλεπίδρασης και Ενίσχυση της σωστής Συνεργασίας μεταξύ Γονέα και Παιδιού.

16/07/2019 – Συνάντηση 4η: Ενισχύοντας την Αυτοπεποίθηση και Αυτοεκτίμηση του Παιδιού μου και τις Ικανότητες Επίλυσης Προβλημάτων.

23/07/2019 – Συνάντηση 5η: Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης. Παροχή εξατομικευμένων κατευθυντήριων γραμμών στους συμμετέχοντες /-χουσες σε θέματα Πρόληψης και Παρέμβασης.

Εκπαιδευτής: Βασίλης Παυλή (Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος / Συνεργάτης “Μικρή Άρκτος”. Με την ολοκλήρωση των εργαστήριων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ώρες διεξαγωγής: 17:30 – 19:00

Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, στην Οδό Τομπάζη 14, Λυκαβηττός

Για περισσότερες πληροφορίες στο 22877510.  Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ.