«Τι κάνει η Ευρώπη για μένα?» από το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού διοργάνωσε εργαστήρι με τίτλο «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα?».

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η ενημέρωση των νέων για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας και κινητικότητας που προσφέρονται μέσω των προγραμμάτων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα οι νέοι ενημερώθηκαν για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία και τους 11 Στόχους για την Νεολαία οι οποίοι τέθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διάλογου με τους Νέους. Παράλληλα παρουσιάστηκαν στους νέους οι υπηρεσίες και προγράμματα που προσφέρει ο ΟΝΕΚ και τα ΚΕΠΛΗ. Επιπρόσθετα μέσω έρευνας σε έντυπο ενημερωτικό υλικό οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να εξερευνήσουν το τί προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος μέσω ηλεκτρονικού διαδραστικού παιχνιδιού οι νέοι έμαθαν για την ιστορία της Ε.Ε., τους θεσμούς και σχετικές πληροφορίες για την νεολαία που τους αφορούν άμεσα.

 

Στην Δραστηριότητα συμμετείχαν νέοι της περιοχής, μέλη του Κέντρου Νεότητας Αγρού και του Youth Dynamics οι οποίοι παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές και προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης στην δραστηριότητα φιλοξενήθηκαν νέοι από την Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Λετονία, ο οποίοι βρίσκονται στον Αγρό μέσω του προγράμματος European Solidarity Corps προσφέροντας εθελοντική υπηρεσία.