Τελικό Μητρώο Υποψήφιων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» – Αρ. Διαγωνισμού Α/Α 09/2016

 

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε στις 08/04/2016 ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους, δημοσιεύεται πιο κάτω το Τελικό Μητρώο των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 09/2016.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης στους τέσσερις πρώτους του Μητρώου.

ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Συνολική Βαθμολογία
1 858181 84,5
2 ΑΚ 299330 84,5
3 883014 81,5
4 834805 79,5
5 844352 75
6 1032571 74,5
7 893344 71,5
8 843544 69,5
9 848518 64,5
10 991625 61,5
11 862801 49,5
12 979316 46,5
13 863452 41,5
14 851182 41,5
15 836620 40
16 843948 34,5
17 872749 30
18 870830 21,5