Τελικά Μητρώα Υποψηφίων για το Διαγωνισμό Α/Α 14/2021 για Αγορά Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑ

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, μετά την λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων για το Διαγωνισμό Α/Α 14/2021 για αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ, ανακοινώνει το Τελικό Μητρώο, το οποίο έχει επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση Α/Α 24/2021, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2021.

Για το Μητρώο των υποψηφίων πατήστε ΕΔΩ.