Τελικά Μητρώα των υποψηφίων για το πρόγραμμα «The Steamers»

Posted by: netinfo
Category: Νέα/Ανακοινώσεις

 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 07/2019 για Αγορά  Υπηρεσιών  από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Α/Α 17/2019,  ημερομηνίας 8/8/2019, ανακοινώνει τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων ανά επαρχία και ανά ειδικότητα, τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

 

  1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μουσική

ΑΡ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
829658 82 Μουσική (πιάνο)
852907 77 Μουσική (βιολί)
872394 70 Μουσική (πιάνο)
762167 67 Μουσική (κιθάρα)
829657 67 Μουσική (βιολί)
ΑΖ328044 47 Μουσική (πιάνο)

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
738798 81 Ρομποτική
897347 67 Ρομποτική
1030729 64 Ρομποτική
951917 59 Ρομποτική
932447 47 Ρομποτική
803141 47 Ρομποτική
936427 47 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
788721 88 Τέχνη
828422 82 Τέχνη
883795 77 Τέχνη
788720 73 Τέχνη

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
959475 44 Θέατρο

 

Προγραμματισμός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
803141 82 Προγραμματισμός
738798 76 Προγραμματισμός

Φωτογραφία

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
1307834 50 Φωτογραφία

 

 

 

ΙΙ.         ΛΕΜΕΣΟΣ

 

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
1031119 62 Ρομποτική
932447 47 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
788721 88 Τέχνη
858193 82 Τέχνη
1089365 73 Τέχνη

Μουσική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
746074 83 Πίάνο
1029477 77 Πιάνο- Κιθάρα-Βιολί
852907 77 Βιολί

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
882433 77 Θέατρο
959475 44 Θέατρο

Γραφικές Τέχνες

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
932432 70 Γραφικές Τέχνες

Δημιουργική Γραφή

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
989947 32 Δημιουργική Γραφή

 

ΙΙΙ.        ΠΑΦΟΣ  

 

Προγραμματισμός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
777938 73 Προγραμματισμός

 

 

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
880732 67 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
858193 82 Τέχνη
1089365 73 Τέχνη
943480 55 Τέχνη

Μουσική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
746074 83 Μουσική
855149 77 Μουσική
1029477 77 Μουσική
807111 77 Μουσική

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
882433 77 Θέατρο

Γραφικές Τέχνες

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
932432 70 Γραφικές Τέχνες

Δημιουργική Γραφή

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
830434 67 Δημιουργική Γραφή
989947 32 Δημιουργική Γραφή

Χορός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
917365 44 Χορός
857282 ΑΚΥΡΗ ΑΚΥΡΗ