Τελικά Μητρώα υποψήφιων Καθηγητών του Διαγωνισμού Α/Α 22/2015

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων Καθηγητών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 22/2015.

Διευκρινίζεται ότι κλήρωση έγινε μόνο για εκείνες τις περιπτώσεις ισοψηφίας που επηρέαζαν την πρόσληψη ατόμου/ατόμων. Όσα άτομα εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα είναι αυτά που θα προσληφθούν.

Τελικά Μητρώα:

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Λευκωσίας

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Λεμεσού

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Πάφου