Τελικά Μητρώα υποψήφιων για τις Παιγνιοθήκες (Διαγωνισμός Α/Α 31/2015)

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στον Πολύχωρο Νεολαίας ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 31/2015.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης σε αριθμό υποψηφίων που αντιστοιχεί στις υφιστάμενες ανάγκες του ΟΝΕΚ.

Τελικά Μητρώα

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Καϊμακλιου (Α1, Β1)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Λάρνακας (Α2, Β2)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Παραλιμνιου (Α3, Β3)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Λεμεσού (Α4,Β4)

Τελικά Μητρώα Παιγνιοθήκης Αγίου Αθανασίου (Α5, Β5)