Συνέδριο/φόρουμ στην Μπρατισλάβα στις 28/10 – 29/10/19

Η Γραμματεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE-Organisation for Security and Co-operation in Europe) στα πλαίσια της υποστήριξης της προτεραιότητας της Σλοβακικής Προεδρίας του OSCE με θέμα τη Νεολαία και την Ασφάλεια, διοργανώνει συνέδριο/φόρουμ στην Μπρατισλάβα στις 28/10 – 29/10/19. Σκοπός του Φόρουμ είναι να εμπλέξει τους νέους / εκπροσώπους των 57 χωρών μελών του OSCE  σε ένα στόχο -τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18-29 ετών.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα για τη μετάβαση (αεροπορικά εισιτήρια) καλύπτονται από τα Κράτη-Μέλη ενώ τα έξοδα διαμονής και διατροφής από τους διοργανωτές.

Για περαιτέρω πληροφορίες του συνεδρίου μπορείτε να δείτε από την ιστοσελίδα https://www.osce.org/youth

Τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 11η Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 το πρωί.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όλες οι σχετικές αιτήσεις θα αξιολογηθούν  (τη τελική απόφαση θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού) και θα επιλεγούν τα 2 άτομα, ένας νέος και μία νέα, οι αιτήσεις των οποίων  θα αποσταλούν στη συνέχεια  στους διοργανωτές οι οποίοι θα αποφασίσουν το ένα εκ των δύο ατόμων που θα συμμετάσχει.  Σημειώνεται ότι οι διοργανωτές θα κάνουν αποδεκτές μόνο τις αιτήσεις που θα σταλούν επίσημα από κάθε κράτος-μέλος του εν λόγω Οργανισμού (δεν μπορείτε να κάνετε την αίτηση απευθείας).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22-402611