Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών για τη Νεολαία στο πλαίσιο της Προεδρίας του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την Πορτογαλία.

Posted by: netinfo
Category: Νέα/Ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαρτίου η Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών για τη Νεολαία (DG Meeting) στο πλαίσιο της Προεδρίας του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την Πορτογαλία.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε διδικτυακά, συμμετείχαν 78 συνολικά εκπρόσωποι από την Προεδρία, την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη.

Μερικά από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

  • Δημιουργία μιας προσέγγισης/ πλαισίου για τα δικαιώματα των νεών (Rights Based Approach -RBA),
  • Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την παρουσίαση που έγινε από τις Εθνικές Υπηρεσιές για το πρόγραμμα Erasmus+ και Solidarity Corp,
  • Εργασία για τους νέους (Youth Work),
  • Διαδικασία και ενημέρωση για τον 8ο κύκλο εργασιών του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νεολαίας,
  • Ενημέρωση για τις εργασίες της επόμενης Προεδρίας που είναι η Σλοβενία.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω η Κύπρος πραγματοποίησε την δική της παρέμβαση στο θέμα που αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων των νέων.

Στη συνάντηση εκ μέρους της Κύπρου συμμετείχαν: Μαρία Χριστοδούλου εκ μέρους Οργανισμού Νεολαίας και Δέσπω Σεργίου εκ μέρους Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμούς, Αθλητισμού και Νεολαίας.