Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Νέα/Ανακοινώσεις

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε στις 11 Ιανουαρίου συνάντηση με τον πρόεδρο, την Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια και τον Λειτουργό Επικοινωνίας του Οργανισμού Νεολαίας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης, η Πρόεδρος της Βουλής εξήρε το έργο του Οργανισμού Νεολαίας και τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των νεών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.  Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις και εισηγήσεις για κοινές δράσεις και συνεργασίες της Βουλής και του Οργανισμού Νεολαίας, όπως η αξιολόγηση στο πλαίσιο ενός ειδικού συνεδρίου των νομοθεσιών που ψηφίζονται από τη Βουλή και αφορούν τους νέους, ούτως ώστε το έργο που παράγεται και τους αφορά να καταστεί γνωστό.

Κατά τη συνάντηση τονίσθηκε επίσης ότι βασικά θέματα προτεραιότητας σε αυτή τη συνεργασία, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας του 3ου Νεο-Βαρόμετρου, πρέπει να αποτελέσουν η απασχόληση, τα κοινωνικά στερεότυπα, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, η έμφυλη διάκριση, ο σχολικός εκφοβισμός, η ψυχική υγεία.