Στηρίζουμε τους εθελοντές του “Ευρωπαικού Σώματος Αλληλεγγυης” που βρίσκονται στην Κύπρο

Αυτό το διάστημα φιλοξενούνται στην Κύπρο  50 νέοι εθελοντές από χώρες της Ευρώπης οι οποίοι έκαναν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και επιλέγηκαν από κυπριακές οργανώσεις για να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Οι εθελοντές βοηθούν τις οργανώσεις που τους φιλοξενούν στην καθημερινή δράση τους και την επίτευξη του στόχου τους που δεν είναι άλλος από το να κάνουν καλύτερη την κοινωνία στην οποία ζούμε.

Τα άτομα αυτά βρίσκονται, σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας μακρυά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για στήριξη των εθελοντών και των οργανώσεων που τους φιλοξενούν λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν όσο το δυνατό καλύτερα το έργο τους.

Για αυτό το λόγο, με τη βοήθεια εκπαιδευτών, οργανώσαμε μια  διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους εθελοντές, όπου συζητήθηκαν οι συγκεκριμένες ανάγκες των εθελοντών και μελετήθηκαν οι τρόποι που ο ΟΝΕΚ μπορεί να τους στηρίξει.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επίλυση αποριών σε σχέση με τις διευκολύνσεις που παρέχει η ΕΕ στους εθελοντές και τις οργανώσεις των οποίων τα σχέδια έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19, διαβεβαίωση του ΟΝΕΚ ότι σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις τους, θα συνεχίσουμε να τους φιλοξενούμε μέχρι να αρθούν τα μέτρα και να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους και διευκρινήσεις σχετικά με την επιστροφή χρημάτων από την αγορά εισιτηρίων των ταξιδιών τους που ακυρώθηκαν.

​Πέραν από τα πρακτικά ζητήματα, μέσα από τη συνάντηση έγινε γνωριμία και αναπτύχθηκε ένα άτυπο δίκτυο εθελοντών, το οποίο θα αποτελέσει ένα «μέτρο» αλληλοϋποστήριξης και ανταλλαγής εμπειριών κατά τη διάρκεια του σχεδίου τους. Επιπρόσθετα, έγιναν ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις για καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ευελιξίας και καινοτόμου προσέγγισής ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων κοινωνικών καταστάσεων μέσω τεχνολογικών και άλλων παρεμβάσεων.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της γενικότερης στήριξης του ΟΝΕΚ προς τις οργανώσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα υπό αυτές τις συνθήκες του περιορισμού λόγω πανδημίας, διεξήχθηκε το πρώτο από μια σειρά online εργατηρίων για οργανώσεις που μόλις έχουν αποκτήσει το Σήμα Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και δικαιούνται πλέον να υλοποιούν τα δικά τους προγράμματα.