Σχεδιάζουμε μαζί, την επόμενη μέρα της πανδημίας, για τη στήριξη της νεολαίας

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, η υλοποίηση δράσεων για τη στήριξη της νεολαίας, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και κατά την επόμενη μέρα, παραμένει κύρια προτεραιότητα για τον Οργανισμό Νεολαίας.

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία σε διάφορες πτυχές της ζωής τους, έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε μαζί με τους ίδιους τους νέους, σε μια συλλογική, συμμετοχική προσπάθεια, για την εξεύρεση μέτρων και προτάσεων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων.

 Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε αποφασίσει τη δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας, στην οποία εκπρόσωποι Νεολαίας και του ΟΝΕΚ θα εργαστούν από κοινού, για να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση που βιώνουν οι νέοι, να καταγράψουν καλές πρακτικές από το εξωτερικό και να προτείνουν λύσεις και προτάσεις για την επόμενη μέρα της πανδημίας, προς όφελος των νέων και των οργανώσεων νεολαίας.

 

Η Ομάδα Εργασίας θα καταπιαστεί με τις ακόλουθες θεματικές:

Οι εργασίες και οι διαδικτυακές συναντήσεις της Ομάδας θα διεξαχθούν τον Μάιο. Οι τελικές προτάσεις που θα προκύψουν θα ανακοινωθούν και  θα αξιοποιηθούν από τον ΟΝΕΚ για τη διαμόρφωση και τη προσαρμογή προγραμμάτων για τη νεολαία και την υποβολή προτάσεων πολιτικής προς την Κυβέρνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected]