Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες στις κρίσεις και τις αλλαγές

Τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες στις κρίσεις και τις αλλαγές».

Το θέμα είναι άκρως επίκαιρο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται πολλοί άνθρωποι δίπλα μας. Κάθε ένας από εμάς, μπορεί να βρεθεί σε θέση ως φίλος, γονιός ή  ως επαγγελματίας ή ακόμα και από καθαρή σύμπτωση, να πρέπει να στηρίξει κάποιο παιδί, έφηβο ή ενήλικα ο οποίος αντιμετωπίζει μια «κρίση»: απώλεια ή πένθος, προσωπική αποτυχία, θύμα ατυχήματος ή βίαιης πράξης. Η πρώτη αντιμετώπιση μιας κρίσης μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα διαχείρισή της καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο άτομο.

Η ημερίδα μας περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες: η διαχείριση ανηλίκων σε κρίση, η διαχείριση των συνομηλίκων (ομοτίμων) σε κρίση και η προσωπική ενδυνάμωση για τη διαχείριση των προσωπικών κρίσεων. Στο θεωρητικό μέρος θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στις έννοιες της «κρίσης», των «ψυχολογικών πρώτων βοηθειών» καθώς και στα βασικά βήματα αντιμετώπισης μιας κρίσης. Στο κύριο μέρος, μέσα από ομάδες ψυχοεκπαίδευσης, κάθε συμμετέχοντας θα έχει την ευκαιρία μέσα από υιοθέτηση ρόλου, εκδραμάτιση σεναρίων, συζήτηση και άλλες βιωματικές ασκήσεις να εξασκηθεί σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων. Η φετινή ημερίδα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και εστιάζει στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων και στην εφαρμογή τους στην καθημερινότητα μας.

Με την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πέρσι με παρόμοιο θέμα, εγκαινιάστηκε μια σειρά ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών και το οποίο έτυχε σημαντικής αναγνώρισης από φορείς αφού περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών του European Youth Information and Counselling Agency και παρουσιάστηκε στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας που έγινε τον Οκτώβριο 2018.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16/11/2018 στις 17:00 έως τις 20:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Τράπεζας (Λεωφ. Αθαλάσσας & Λεμεσού Λευκωσία). Πληροφορίες στο 97725204. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΠΒ ή στο τηλέφωνο 97725204.

Είσοδος Ελέυθερη. 

Πρόγραμμα

17:00 Εγγραφές

17:30 Χαιρετισμοί

17:40 Εισήγηση 1: Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες: δίνοντας την πρώτη στήριξη.

Περιλαμβάνει: τι είναι κρίση, τι σημαίνει «στήριξη», ποια τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ατόμου που βρίσκεται σε κρίση, ποια τα βασικά βήματα για τη στήριξη.

18:00 Εισήγηση 2: Ο «πρώτος βοηθός» ή «προκλήσεις, δυσκολίες και λύσεις». Θα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και δεξιότητες που θα πρέπει να επιστρατεύσει το άτομο που έχει το ρόλο του πρώτου βοηθού.

18:20 Εισήγηση 3: Μετά τη φάση της κρίσης: θα περιλαμβάνει την πιο μακροχρόνια στήριξη, την παραπομπή σε ειδικούς και την παρουσίαση των προγραμμάτων του ΟΝΕΚ.

Συζήτηση

18:30 Διάλειμμα

19:00 Βιωματικά Εργαστήρια

Α: Στηρίζοντας τους φίλους (peer to peer support)

B: Ανήλικοι σε κρίση

Γ: Εγώ σε κρίση