Διαγωνισμός Α/Α 12/2018 Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία Σχολείων SΤΕΑΜ στα Πολύκεντρα Νεολαίας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για αγορά Υπηρεσιών για Λειτουργία Σχολείων SΤΕΑΜ στα Πολύκεντρα Νεολαίας στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στην Πάφο, στα πλαίσια της λειτουργίας του υφιστάμενου προγράμματος που λειτουργεί ο ΟΝΕΚ με την ονομασία The SΤΕΑΜers. Ο Οργανισμός επιθυμεί την αγορά ολοκληρωμένου διαθεματικού προγράμματος για παιδιά και έφηβους ηλικίας 6-16 χρόνων, που να καλύπτει τις θεματικές Science, Technology, Engineering, Arts και Mathematics (STEAM). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος του Διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00

 2.ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ

3.      ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για να δείτε οδηγίες του πως μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα του Διαγωνισμού από το ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε εδώ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να εγγραφούν ως Οικονομικοί Φορείς πατώντας εδώ