σύνεδροι
θεματικά εργαστήρια
ανοιχτές συζητήσεις

4η Εθνική Σύνοδος Νέων

Έχοντας ως βασική αρχή και στόχο την υποστήριξη της ενεργής συμμετοχής και εμπλοκής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προχωρεί φέτος στη διοργάνωση της 4ης Εθνικής Συνόδου Νέων.

Η Εθνική Σύνοδος Νέων έχει θεσμοθετηθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου από το 2015 και αποτελεί τον πλέον συμμετοχικό θεσμό διαβούλευσης των νέων με την πολιτεία, με βασικό στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών των νέων για συμμετοχή στα κοινά και την κοινωνική ζωή του τόπου.  Η Εθνική Σύνοδος αγκαλιάζει κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό, νέους από διάφορες ηλικιακές ομάδες, γεωγραφικά και κοινωνικά υπόβαθρα, ενώ πραγματοποιείται στη βάση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων μη τυπικής μάθησης.

Η 4η Εθνική Σύνοδος Νέων, με τίτλο «Διαμορφώνουμε μαζί σήμερα την Κύπρο του αύριο: Ανάκαμψη, πρόσβαση, ενσυναίσθηση», τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής, κας Αννίτας Δημητρίου και θα ασχοληθεί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Κύπρο του σήμερα.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση με φορείς χάραξης πολιτικής, θέτοντας απευθείας τα ερωτήματά τους.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εργαστήρια συνδιαμόρφωσης ιδεών, στο πλαίσιο των οποίων θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να καταλήξουν σε κοινές προτάσεις, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την επόμενη Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 2023-2030 και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση καλύτερων πολιτικών για τη νεολαία.

Η 4η Εθνική Σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Οργανισμού Νεολαίας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν ιδέες και προτάσεις σε εργαστήρια τα οποία θα διεξαχθούν στη βάση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων μη τυπικής μάθησης.

Οι θεματικές των εργαστηρίων είναι οι ακόλουθες:

1. Υγεία με έμφαση στα θέματα ψυχικής υγείας των νέων

Η ψυχική υγεία των νέων έχει επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία του Covid-19, με τα συναισθήματα άγχους, θλίψης και αβεβαιότητας να κυριαρχούν στη ψυχο-συναισθηματική κατάσταση των νέων, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Σύμφωνα με  σχετική έρευνα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (2021), το άγχος και η πίεση/στρες αναδεικνύονται ως τα κυρίαρχα συναισθήματα/ζητήματα που βιώνουν οι νέοι της Κύπρου σήμερα.

Σχεδόν 6 στους 10 νέους δήλωσαν ότι έχουν αισθανθεί την ανάγκη να επισκεφθούν κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, με την πλειοψηφία αυτών να είναι γυναίκες. Μέσα από την έρευνα,  διαπιστώνεται επίσης ότι οι νέοι έχουν ψηλό βαθμό ψυχικής ανθεκτικότητας, έχουν δηλαδή την ικανότητα να ανακάμψουν από δυσκολίες και αντιξοότητες που ενδεχομένως να προκύψουν στις ζωές τους. H ψυχική υγεία είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες πτυχές για την ποιότητα ζωής των νέων. Οι απόψεις των νέων για την εξεύρεση τρόπων απεγκλωβισμού από όλα τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν σήμερα και την καλύτερη στήριξή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.

2. Συμμετοχή & Δημοκρατία

Η συμβολή της νεολαίας είναι θεμελιώδης για την εδραίωση της δημοκρατίας, για την προάσπιση της ειρήνης και την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων, ενώ παράλληλα καλείται να ανακάμψει από την κρίση του Covid-19.

Η συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν αποτελεί βασική αρχή της τρέχουσας Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Τα Νεοβαρόμετρα που διενήργησε ο ΟΝΕΚ κατά τα έτη 2020-2021 δείχνουν χαμηλό ενδιαφέρον των νέων για την πολιτική. Συγκεκριμένα, το 55% των ερωτηθέντων στο 2Ο Νεοβαρόμετρο δηλώνουν λίγο ή καθόλου ενδιαφέρον για την πολιτική.

Η αύξηση της συμμετοχικότητας των νέων στα θέματα που άπτονται της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής τους ζωής είναι ουσιαστική επιδίωξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορούν να εκφράζονται «οι νέοι για τους νέους».

3. Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα

Η αύξηση της απασχόλησης των νέων και η νεανική επιχειρηματικότητα έχει κεντρική σημασία για την πολιτική απασχόλησης της ΕΕ, αλλά και της Κύπρου ειδικότερα.

Σύμφωνα με το 3ο  Νεοβαρόμετρο του ΟΝΕΚ, οι βασικότερες ανησυχίες των νέων εστιάζονται στα θέματα  εργασιακής αποκατάστασης, όπως η εύρεση εργασίας (48%), η καλή επαγγελματική προοπτική (19%), οι χαμηλοί μισθοί (16%), η ανεργία (12%), καθώς και η διατήρηση της εργασίας τους (5%). Υπογραμμίζεται ότι τα θέματα εργασίας είχαν αναδειχθεί ως η σημαντικότερη ανησυχία των νέων και στα προηγούμενα δύο Νεοβαρόμετρα.

Επίσης, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας μέσα από την τυπική και μη τυπική μάθηση και η υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων από τους νέους/νέες θεωρούνται επίσης μια εκ των προτεραιοτήτων στον τομέα της νεολαίας.

4. Κοινωνική Πρόνοια

Το 2022 έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Ένας από τους στόχους του Έτους είναι να δοθεί έμφαση στη στήριξη των νέων με κάθε δυνατό τρόπο και ιδιαίτερα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Θέματα όπως – μεταξύ άλλων- η κοινωνική ενσωμάτωση, η στέγαση, η κοινωνική ευημερία και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν μέρος της κοινωνικής πρόνοιας. Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, η έμφαση στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας για τη νεολαία και τη στήριξη ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων νέων θεωρείται απαραίτητη για την ευημερία των νέων και της κοινωνίας γενικότερα.

5. Κοινωνικά στερεότυπα

Σύμφωνα με το 3ο Νεοβαρόμετρο 2021, τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις είναι το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Κύπρο σήμερα.

Η καταπολέμηση των όποιων κοινωνικών ταμπού, τα οποία εμποδίζουν ομάδες νέων να κτίσουν το μέλλον τους όπως αυτοί το ονειρεύονται αλλά και να ζήσουν το παρόν τους,  χωρίς να κουβαλούν το βάρος του “διαφορετικού”, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξης μιας υγιούς κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

6. Πράσινη & Ψηφιακή Ανάπτυξη

Η Κύπρος αντιμετωπίζει δύο σημαντικές προκλήσεις: την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία).

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για ολόκληρη την υφήλιο, καθιστώντας σήμερα την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και δράσεις για μια πιο πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Παράλληλα, οι ψηφιακές τεχνολογίες παρουσιάζουν μια μεγάλη δυναμική για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης οικονομίας και την επίτευξη της πράσινης μετάβασης.

7. Εργασία με/για τη νεολαία (Youth work)

Ο τομέας εργασίας με/για τη νεολαία (youth work) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές) που διεξάγονται με, από και για τους νέους στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η εργασία με/για τη νεολαία διακρίνεται από τρία κύρια χαρακτηριστικά: την εστίαση στους νέους, την προσωπική ανάπτυξη, και την εθελοντική συμμετοχή.

Στην παρούσα φάση, με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για το Youth Work από το Συμβούλιο της ΕΕ, προωθούνται ενέργειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για μια ολιστική ανάπτυξη του τομέα, όσον αφορά στα θέματα ποιότητας, αναγνώρισης και ενσωμάτωσης του στις πολιτικές και στρατηγικές για τη νεολαία.

8. Νέοι/νέες και Πολιτισμός

Ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει ολόκληρες κοινωνίες, να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και να σφυρηλατεί μια αίσθηση ταυτότητας σε άτομα όλων των ηλικιών. Ως εργαλείο για την ανάπτυξη της νεολαίας και των πολιτών, ο πολιτισμός διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές.

Η νεολαία μπορεί να δράσει ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών και χρησιμεύει ως κλειδί για την προώθηση της ειρήνης και της διαπολιτισμικής κατανόησης. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη της διάδρασης των νέων με τα πολιτισμικά θέματα, η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και δημιουργίας συνθηκών ίσης πρόσβασης στις τέχνες και τον πολιτισμό αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

9. Η διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (the Conference on the Future of Europe)

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, φωτίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – πιο πράσινου, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ψηφιακού.

Η συζήτηση αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ψυχική υγεία, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός κ.ά., τα οποία αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τη νεολαία. Η νέα γενιά έχει ένα ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, υποβάλλοντας το όραμα και τις ιδέες της για το πώς μπορεί να οικοδομηθεί το μέλλον Ευρώπης αλλά και της Κύπρου.

10. Κατάρτιση και ενίσχυση δεξιοτήτων

Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών της είναι παροχή ποιοτικών ευκαιριών κατάρτισης των πολιτών της. Σύμφωνα με το 2ο Νεοβαρόμετρο του ΟΝΕΚ, οι νέοι κατά 89% πιστεύουν στην αξία της δια βίου μάθησης.

Οι ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται εκτός σχολείου, πανεπιστημίου και γενικότερα εκτός τους πλαισίου της επίσημης εκπαίδευσης πρέπει να παρέχουν στους νέους τα εφόδια και τις δεξιότητες για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μέρες μας και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντικές για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων θεωρούνται σήμερα οι ευκαιρίες κατάρτισης που στοχεύουν στην αναβάθμιση (up-skilling) ή επανειδίκευση (re-skilling).

Σημείωση

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση το εργαστήρι με θέμα τη «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» το οποίο θα διεξαχθεί αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Σημείωση

Οι εργασίες της Συνόδου θα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα με μετάφραση στην αγγλική. Τα εργαστήρια θα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση το εργαστήρι  «Η διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» το οποίο θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, θα διεξαχθεί συζήτηση με 3 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που ασχολούνται με θέματα νεολαίας. Συγκεκριμένα, στη συζήτηση θα λάβουν μέρος η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κος Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ, κος Κλεάνθης Κουτσόφτας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η 4η Εθνική Σύνοδος Νέων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, από τις 8:30 μέχρι τις 17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Οι εργασίες της Συνόδου θα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, με μετάφραση στην αγγλική. Τα εργαστήρια θα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση το εργαστήρι  «Η διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» το οποίο θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Προσαρμοζόμενοι στις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία του COVID-19, κατά τη διεξαγωγή της Συνόδου θα τηρούνται όλα τα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως αυτά ορίζονται από τα σχετικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του αρμόδιου Υπουργείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σύνοδο, μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22402641/611.

Οι εγγραφές για τη 4η Εθνική Σύνοδο Νέων γίνονται διαδικτυακά, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και το εργαστήρι στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ακόλουθη δήλωση συμμετοχής. Σημειώνεται ότι όσοι/όσες δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής είναι η Πέμπτη 31η Μαρτίου 2022.

Μπορείτε να δηλώσετε 3 θεματικές/εργαστήρια κατά σειρά προτίμησης, ξεκινώντας από το 1 ως η πρώτη επιλογή. Στη συνέχεια, ο ΟΝΕΚ θα χωρίσει τους ενδιαφερόμενους ανά θεματική, σε μικρότερες ομάδες και ο κάθε συμμετέχων θα λάβει μέρος σε ένα εργαστήρι.

Λίγες μέρες πριν από τη διεξαγωγή της Συνόδου, θα λάβετε με ηλεκτρονικό μήνυμα πρακτικές πληροφορίες.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για να συμμετάσχετε στις εργασίες της Συνόδου αφού, σκοπός μας είναι όλοι μαζί να πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο για τους νέους μας.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής είναι η Πέμπτη 31η Μαρτίου 2022.

Έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τη Σύνοδο. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.