Προγραμμάτισε το!

Εργαστήρι τεχνολογίας

  • Εικονική ξενάγηση στο «Youth Makerspace» με στάση στο δωμάτιο 3
  • Εισαγωγή στον προγραμματισμό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας TinkerCad, χρησιμοποιώντας μικροεπεξεργαστές Arduino

Τα Arduinos είναι μικροεπεξεργαστές με τους οποίους μπορείς να φτιάξεις διάφορες διαδραστικές κατασκευές