Η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας, ανακοινώνουν ότι ξεκινούν μια σειρά συναντήσεων ¨Ανάπτυξης Δεξιοτήτων¨ για νέους, στα πλαίσια των Πολύχρωμων Συναντήσεων της Accept και της  “Μικρής Άρκτου” του ΟΝΕΚ. 

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο ΚΕΠΛΗ του ΟΝΕΚ στη Λευκωσία (Τομπάζη 14, 1055, Λυκαβητός), κάθε δύο εβδομάδες, ξεκινώντας από το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου μέχρι και το Σάββατο 25 Απριλίου. Οι συναντήσεις διαρκούν μιάμιση ώρα και οι ομάδες με τίτλο “Πολύχρωμη Ενδυνάμωση Παιδιών” και “Πολύχρωμη Ενδυνάμωση Νέων”, απευθύνονται σε άτομα 13-15 χρονών (15:00 – 16:30) και 16-18 χρονών (17:00-18:30), αντίστοιχα

Οι συναντήσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων και τον εφοδιασμό τους για διαχείριση, επεξεργασία και έκφραση συναισθημάτων και κατ’ επέκταση αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων. Τα εφόδια αυτά είναι ιδιαίτερα απαραίτητα σε άτομα που πιθανόν να αντιμετωπίζουν δυσκολία έκφρασης του εαυτού τους αλλά και άτομα που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να συμβάλουν τόσο στην καλυτέρευση της καθημερινής τους ζωής όσο και την διαχείριση ιδιαίτερων περιστάσεων πρόκλησης, αλλά και για την ανάπτυξη και τροχοδρόμηση της μελλοντικής τους πορείας. 

Η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, με τη συνεχή βοήθεια και τη στήριξη του ΟΝΕΚ, ελπίζει να σηματοδοτήσει μια καινούρια αρχή στήριξης της ΛΟΑΤΙ κοινότητας, μέσω της καλύτερης κατανόησης των αναγκών της, αλλά και την καλύτερη αντιμετώπιση των κοινωνικών εμποδίων.

Οι ομάδες σχεδιάζεται να επεκταθούν σύντομα και σε άλλες πόλεις της Κύπρου, αναλόγως διαθεσιμότητας και συμμετοχής.  

Για συμμετοχή στις ομάδες είναι απαραίτητη εγγραφή μέσω αποστολής μηνύματος στο παρακάτω τηλέφωνο, αναφέροντας το Όνοματεπώνυμο και την Ημερομηνία Γέννησης του συμμετέχοντα.

Για Εγγραφή και Περισσότερες Πληροφορίες: 99 812343 (Αccept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου)

Ημερομηνίες Ημέρα Ώρα

Πολύχρωμη Ενδυνάμωση Παιδιών

(13-15 χρονών)

Ώρα

Πολύχρωμη Ενδυνάμωση Νέων (15-18 χρονών)

1/2/2020 Σάββατο 15:00 – 16: 30 17:00 – 18: 30
15/2/2020 Σάββατο 15:00 – 16: 30 17:00 – 18: 30
29/2/2020 Σάββατο 15:00 – 16: 30 17:00 – 18: 30
14/3/2020 Σάββατο 15:00 – 16: 30 17:00 – 18: 30
28/3/2020 Σάββατο 15:00 – 16: 30 17:00 – 18: 30
11/4/2020 Σάββατο 15:00 – 16: 30 17:00 – 18: 30
25/4/2020 Σάββατο 15:00 – 16: 30 17:00 – 18: 30